Anahtar kelime için 19 arama sonucu bulundu: plaka

T.Plaka verilme Esasları

10553 SAYILI TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR :           Karar Sayısı 86/10553                                                       Karar Tarihi:02/04/1986     86/10553         Bakanlar Kurulu Kararı,                                                                                   90/390             6. maddeye bir fıkra ve 1 geçici madde eklenmiştir,                                91/1780           2. madde yeniden düzenlenmiş, ek 1. ve geçici 2. madde eklenmiştir.           …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=686

41 ve 42. Toplantı Kararları

KONYA TRAFİK PLATFORMU 41’İNCİ VE 42’NCİ TOPLANTILARINDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI   30.11.2011 günü saat 14.00’de “Eğitimin Trafikteki Yeri 1.Oturum” ve 11.01.2012 günü saat 14.00’de “Eğitimin Trafikteki Yeri 2.Oturum” konu başlığında Polisevi Büyük Salonda toplanarak aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.   1- Tüm dünyada trafik kazalarının önlenmesine yönelik tedbirler; a)       Trafik Mühendisliği (Traffic Engineering) b)       Trafik Eğitimi …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=988

Okul Geçit Görevlisi

OKUL GEÇİDİ GÖREVLİSİ OLABİLMEK İÇİN NE YAPMALI VE ŞARTLARI NELERDİR. Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 178- İlk ve orta dereceli okul öğrencilerinin okul önlerinde ve geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla, trafik zabıtasınca verilmiş belgesi bulunan ve özel kıyafet ve işaret taşıyan görevliler görevleri sırasında bu yerde sevk ve idare etmeye görevli ve …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=725

Neden Emniyet Kemeri!

Emniyet Kemeri Neden Gereklidir? Emniyet kemerlerinin yararları, kaza kategorilerinin hepsinde görülmektedir. Fakat ölüm ve ağır yaralanmanın en çok meydana geldiği çarpma/çarpışma kazalarındaki yararları daha dikkat çekicidir. Çarpma sonucu savrulan bir eşya da olsa insan bedeni de olsa eninde sonunda bir engelle durdurulur. Bir çarpma anında araç saniyenin ilk on salisesinde durmakta ise de eğer emniyet …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=720

Araç Tescil

ARAÇ TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ BELGELER YENİLEME (YIPRANMA) 1.       Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) 2.       Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 3.       Dilekçe 4.       Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 5.       Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=710

Ticari Reklam Yönetmeliği

28.02.1998-22800)   (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar                Amaç              Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı şehir içinde yolcu taşıyan ticari araçların dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair esas ve usulleri belirlemektir.                Kapsam              Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, şehir içinde ticari amaçla yolcu taşıyan taksi otomobili, dolmuş …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=684

Trafik Ceza Tahsili

TRAFİK PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLER İLE KULLANILACAK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK :     (16.06.1985-18786 Mükerrer – Yürürlükten Kaldırıldı)   (Yür. Tarihi: 27.01.1989-20062)   (Değişiklik:07.05.1995-22280) (Değişiklik:22.04.2003-25087)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak                          Amaç             Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yazılı trafik …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=680

33. Toplantı Kararı

22.09.2010 GÜNÜ SAAT: 14.00’DE OLUŞTURULAN KONYA TRAFİK PLATFORMU 33. TOPLANTISINDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI 22.09.2010 saat 14.00’de  “Okul Servis Araçları” konu başlığında Polisevi Büyük Salonda toplanarak aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.   Eğitim yönünden değerlendirme; Servis araçları kazalarının, sabah saatinde olan kazaları birkaç servis çekebilmek için aceleci davranmalarından meydana geldiğinden dolayı bu tür araçları kullanan sürücülerin trafik …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=519

38. Toplantı Kararı

KONYA TRAFİK PLATFORMU 38. TOPLANTISINDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI 04.05.2011 günü saat 14.00’de “Bölge Trafik Sorumluluk Alanı Genel Değerlendirme” konu başlığında Polisevi Büyük Salonda toplanarak aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır. Eğitim yönünden değerlendirme; Yol üzerinde yapılan fiziki düzenleme veya çalışmalarda görev yapan D.S.İ., Karayolları ve Belediye çalışanlarına yol çalışmalarında dikkat edecekleri hususlar hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir. Kurumlarda …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=533

37. Toplantı Kararı

KONYA TRAFİK PLATFORMU 37. TOPLANTISINDA ALINAN TAVSİYE KARARLARI 23.03.2011 günü saat 14.00’de “Taşra İlçeler Sorumluluk Alanı Genel Değerlendirme” konu başlığında Polisevi Büyük Salonda toplanarak aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır. Eğitim yönünden değerlendirme; Gerek ulusal gerekse yerel Televizyon ve gazetelerle eğitime ağırlık verilmelidir. Yerel yönetimlerce trafik konulu eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir. İlçelerde ceza yazma sorun olduğundan eğitime …

Devamını oku »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.konyatrafikplatformu.org/?page_id=531

Sonraki sayfaya »